Vattengympa 2022

Nu badar vi Varmbad på Badhuset och Lasarettet igen

Lasarettet
Måndagar: Kl 16.30 till 17.30
Ledare: Agneta Wegbratt
Kontakt: Agneta Wegbratt  tel: 076 367 8750

Badhuset
Onsdagar: Kl 12.00 vattendjup 145 cm
Kl 13.00 vattendjup 135 cm
Ledare: Vakant

Kontakt: Grupp1: Eva Andersson tel: 070 233 9285
Kontakt: Grupp2: Marianne Rydén tel: 070 418 4385