Vattengympa

Inställt tills vidare

Lasarettet  Måndagar: Kl 16.30 till 17.30
Ledare: Agneta Wegbratt
Kontakt: Agneta Wegbratt  tel: 076 367 8750

Badhuset:
Onsdagar: Kl 12.00 vattendjup 145 cm
Kl 13.00 vattendjup 135 cm
Ledare: Jaleh Rezai

Kontakt: Grupp1: Eva Andersson tel: 070 233 9285
Kontakt: Grupp2: Eva Granath tel: 0410 246041, 076 797 9463