Kalendern

17 September Kl 14.00 Grillar vi på Lokalen

23 September har vi en utfärd i de Blå.
Vi startar kl 8.00 från Norregatan (vid Folkets Park)

27 September har vi styrelsemöte på Lokalen Kl 18.00

7 Oktober Kl 18.00 Medlemsmöte på Lokalen